Inschrijfformulier Kinderdagverblijf het Elfje

LRK nummer: 190004836

Vanaf nu vraagt de Belastingdienst om het LRK-nummer. LRK staat voor Landelijk Registratie Kinderopvang. In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat. Bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag zal de Belastingdienst vanaf nu vragen naar het LRK-nummer.

 

Aanvragen kinderopvangtoeslag moet vanaf 2014 binnen 3 maanden.

Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, hebt u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2014 moet u de aanvraag indienen binnen drie maanden. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. U kunt recht hebben op de toeslag als zowel u en uw partner werken en/of studeren. Een tweede voorwaarde is dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Vraagt u kinderopvangtoeslag voor 2014 aan?

 

U kunt kinderopvangtoeslag  aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet en maximaal drie maanden ervoor. voor het aanvragen van kinderopvang toeslag of meer informatie, kijk op : www.toeslagen.nl