Halen en brengen

  • Uw kind kan gebracht worden van 7.45 tot 9.00 uur
  • U kunt uw Kind weer ophalen van 16.00 tot 17.45 uur

Tussentijds zal om praktische en veiligheidsredenen de deur van het kinderdagverblijf gesloten worden.

Wij verzoeken u vriendelijk deze tijden in acht te nemen.

Wilt, of moet u hier van afwijken dan kunt u dat met de leiding overleggen.

Als u in wisselende diensten werkt, kunt u voor de eerste van de maand uw werkrooster overleggen, zodat wij rekening kunnen houden met de tijden dat uw kind gebracht en gehaald wordt, er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.